۱۳۸۰ دی ۸, شنبه

تشکــــرات!!


آقا، اين صفحه ما، نه مذهبيه، نه ســياســيه، نه فرهنـگيه، نه ادبيه، نه بی ادبی!! من نه از مذهب سررشته دارم، نه از سِاست بين الملل! نه برام مهمــه که چــرا کمونيسـتها پيــرو بــودا هسـتند، نه ميدونم چطـور ميشـه که يه جامائيکائی تبار ساکن انگليـس رو که نيت حمــله به آمـريکا داشــته، تو فـرانســه دسـتگيرميکنن!! ... ولی به عنوان يک جوان خوش تيپ ايرانی!! اجازه ميخوام که تشکری عرض کنم خدمت سرکار خانم محترمه مکرمه، جناب حضرت مريم خانوم(ع، ص،....کاف، گاف، لام، ميم، نون، واو، ه، ی!) که اينقــدر معرفت داشـت که صبر کرد و صبر کرد و کوچولوی گــُل و حلالزاده شـو درست بعد از امتحانات دانشـگاه و همــزمان با تعطيــلات کريستمــس بدنيا آورد!! حســابشو بکنيد اگه وسـط امتحـانا فارغ شــده بــود..........

خــلاصه کلام: آبجـــی؟ خيلی دمت گـــرم!!!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر