۱۳۸۰ بهمن ۲۹, دوشنبه

چرنديات كه ناياب بــود رســيد!!


ضمن عرض ســـلام به همــه دوســتان و خـيرمقــدم به خــودم برم ســراغ اصل چرنديات امـــــروز:

- ولادت با سعادت آقاي جـرچ واشــنگتون‚ و تقارن آن با روز President's Day و همچنين دهه مـبارك و مـردمي فـجــر را به آقاي خاتمي صميــمانه تبريك عرض نمــوده ( بادا بادا مـبارك بادا ايشـــالا مبارك بادا .....) بدينوســيله از طريق اين رســانه گروهـــي از دســــتانـداران امـــر تقاضــا دارم يك روز را هم بعــنوان روز جـــهاني Vali-e Faghih's Day مد نظـــر گرفته‚ تا موجب شــادي و خوش خوشــان حضرت آيت ا... خامنه اي گردد!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر