۱۳۸۰ اسفند ۱۱, شنبه

احکام شـــرع اســـلام

احکام شـــرع اســـلامبر دختران و پسران مجرد که احتمال انجام گناه می رود ازدواج واجب است ولی از آنجا که امروزه پسران تاب تحمل مسئوليت يک زندگی را ندارند در مذهب تشيع برای اين نياز جامعه ازدواج موقت پيشبينی شده است. در زناشويی چه دائم و چه غير دائم بايد صيغه عقد خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نيست .

صيغه عقد را يا خود زن و مرد می خوانند يا وکيل می گيرند. کسی که صيغه می خواند بايد معنی کلمات عربی را بداند و با قصد و نيت بگويد برای عقد غير دائم بعد از تعيين مدت و مهر مثلا پانزده هزار تومان برای مدت يک ساعت . ابتدا زن بگويد:"زوجتک نفسی فی المده معلومه علی المهر المعلوم" (زوجتک مفتوح است و المده مدت خوانده می شود ) بعد مرد بدون فاصله بگويد: "قبلت" (قبلت مضموم است ) مرد ميتواند از طرف زن وکيل شود و بگويد: "زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم" (زوجتک مکسور است و المده مدت خوانده می شود ) بعد بدون فاصله بگويد "قبلت" (قبلت مضموم است ) دختر اگر باکره نباشد احتياجی به اجازه گرفتن از کسی ندارد و گرنه بايد از پدر يا جد پدری اجازه بگيرد. اجازه از برادر يا مادر احتياج نيست. ... والسـلامچرنديات: باز هم بگين اســلام بَـده !!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر