۱۳۸۱ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

رضا کوچيکه!

بشـنويد: شازده خانوم - سـتاررضا كوچيكه!

توي مجله TIME يه مطـلبي خوندم نوشــته سركار خانوم آزاده معاوني در مورد آقاي رضا پهلــوي جونيور ( نگران نباشـيد! اين يكي مثل اون قضــيه CNN سركاري نيسـت!! )‌. توي اين مجــله يه عكس از آقا رضا انداخــته بودن و چيزهائي نوشــته بودن كه قابل بحــثه! گويا يقه وليعهــد ايران اســلامي رو توي بقالي در حين خـريدن شلغــم(!) گرفتن و حالا مصـاحبه نكن، كي بكن! (نتيجه گيري: شـلغم موجودي است ضد ولايت فقيــه كه با سـردمـداران نظام طاغـوت دم خور اسـت!!) بعد هم كلي از زنبيل شـاهانه آقا تعــريف و تمجــيد كردن كه بيا و ببين! بعــد هم نوشــته كه دخــتر كوچيكه شون “نور” گويا سـرما خورده و آي ملت ايران! فكــر نكــنين كه رضا پهـلوي فقط به فكـــر خودشـه و شــلغم ها رو برا شخص ملوكانه خودش ميخــواد!نه! براي دخـتر مريضش ميخواد! البته سـن شاهزاده خانوم ذكر نشــده،‌ ولي به هرحال علاقمــندان ميتونن مثل آقاي ســتار خودشــونو لوس كنن و براي شاهـزاده خانوم نور، شـعــرو ترانه بســازن! دنيا رو چه ديدين؟ شايد تقي به توقي خورد، باباش شـاه شــد،‌ شـما هم وزير! بگذريم.. كلي هم نوشــتن كه اگر چـنين و چنان شــده بود، الان شـاهزاده خانوم براي خودش تو ايران چنين و چنان بود! ( آموزش كشــاورزي: ما هم تا حالا از اين ”اگر” و ”امــا” ها زياد كاشــته ايم، ولي هيچــي به هيچــي!! ) بعـد، از تيپ و قيافه آقا رضا تـعريف كرده كه من بالاغيرتاََ بهم برخورد!( نتيجه گيري: اگه اون خوش تيپه، پس ما اينجا هويجــيم ديگه؟) نوشــته: آقا رضا آقاي خوش تيپ و خوش لباسيه كه شــبيه كارمند بانكه !!‌ خلايق هرچه لايق! در جاي ديگه نوشــته كه اين رضاي ناقــلا در تكــزاس دوره خلباني هواپيما هاي جنگي ديده و بنده احـتمال ميدم كه ايشــون با بن لادن همكاري تنگاتنگ داشــته و ميخواســته با هواپيما تشــريف ببره تو اون ساخـتمون درازاي نيويورك! ( چراشــو از خودش بپرســين! )‌. در اين گزارش اومــده كه ايشــون در لوس آنجلس شـبكه تلويزيوني داره و براي ايران برنامه مبفــرســته و آهنگـهاي درخواســتي از قـبيل: ايران ايران، غصـه نخــور، يواش يواش، دارم ميام،‌ و همچنين آهنگهاي درنخواســتي(!)‌ مثل: تنهاترين مَردَم، به پا خيزيد، ميدونم ميدوني نميشــه، اين زندگي اينجور نميمــونه،‌ و از اين چيزا براشون پخش ميكــنه. از چيزهاي ديگه اي كه در گزارش آمده اينكه طفلكي اين آقا رضاي ما به قباي مزين و شـاهانشــون بر خورده كه:‌ زرشـك! ما دلمون خوش بود كه جووناي مملكت به حرف ما گوش ميدن! ولي من كه ازشــون خواســتم بعـد از بازيهاي مقـدماتي جام جهاني شــولوغ پلـوغ نكننن، انگار نه انگار! حالا ما نميدونيم ناراحت باشــيم كه هيچكي به ما محل سگ هم نذاشـت يا خوشــحال باشــيم كه مردم بعد بازي ريخــتن تو خبابون ها و به رژيم شـعارهاي بي تربيتي دادن؟! در آخــر گزارش هم ايشــون رو با اون مـرتيكه عــرب دموكـرات، الگــور! (Al Gore) مقـايســه كرده. اين آقا رضا گويا در حوالي واشـنگتن زندگي ميكنند، يه سـاعت مچي سياه پلاســتيكي دســتشون ميكنن (‌الهي! آقا،‌بياين هركي پنج تومن بذاره بريم براش يه Rado بخــريم كه اينطــورجلوي در و همســايه ضايع نشــه!)‌و يك ماشــين جيپ هم ســوار ميشــه كه كمپاني سـازنده، اين ماشـين ها رو امــروز Recall كرد! گويا چند تا از پيچ هاي بيش از يك ميليون ماشين رو شـل بســته بودن! در ضمن از بد روزگار، دكـتر دربار بهشــون اخـطار كرده كه بايد خاويار مثقالي خــدا تومن رو كمـتر در شكــم ملوكانه بريزه،‌ كه هم به صـلاح خودشـه و هم به صـلاح مملكـت! (‌نتيجه گيري: صــلاح مملكت خويش، پس كه داند؟!!‌)‌

بدبخــتي از اين بالاتر؟ اونوقـت ميگن خونواده ”كــندي”‌ بدشــانس بودن!! ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر