۱۳۸۱ فروردین ۱۳, سه‌شنبه

محاسـن و معـايب اينترنت!

دوســتان و عـزيزان و خـوانندگان پر و پا قـرص چـرنديات ســلام!

آقا امـروز ميخـوام در مورد محاسـن و معـايب اينترنت براتون داد سـخـن بدم!

اين موجود عجيب و غـريب بي ســر و دسـت بدجــوري ( خوب جوري! )‌ كار جامعـــــــه بشـــري و خلق الله رو از هـر لحاظ راحت كرده. بزنم به تخـته، با يك كليك از كل اســرار عالم هســتي مطلع ميشــيم. مثـلا همين چرنديات(مـدظله العالي!) خـودمون! اگه اينترنت (روم به ديوار) نبــود، چطوري ميتونســتين اين همه چرنديات هشـت من يه غاز رو يكجــا داشــته باشـين؟! ولي در كنار اين همه ســايت هاي جالب و مفيــد و آموزنده (‌به عنوان مثـال: چـــرنديات!)‌ ســـايت هـــاي ديگري هم هســــــتند كه نه تنها جـــنبه آموزشـي نـــدارند، بلكـه متاســفانه مايه ننــگ و آبـــروريزي بازديدكـــنندگان خود هســـتند. بنــده به شـخـصه از عــــزيزان تقاضــا ميكـنم مــثل بچـــه آدم بشــــينين و چـرندياتــتون رو بخــونين و بيخــــودي وقـت تون رو صـــرف سـرك كشـــــيدن و فضـــــولي تو ســــايت هائي از ايــن قــــبيل نكنين! ( حالا ببينيم و تعـريف كنيم!‌ )‌

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر