۱۳۸۱ فروردین ۱۹, دوشنبه

من آمــده ام!!!‌

من آمــده ام!!!‌

دوســـتان ... خوشـحالم به عرضتان برســانم كه جاي هيچ نگـــراني نيســت!‌ چــرنديات به چند دليل فــرعي و يك دليل اصـلي آغاز به كار كـرده و باز هم در خـدمت شـما خواهد بود. و اما دلايلش:

دلايل فــرعي:

1- 2356822 نامه پر مهـر و محبت خوانندگان (‌تقــريبي گفـتم!)

2- يك من “ چــرند “ بادكــرده رو دســت اينجـانب!

3- نامه هاي پر مهــر رو گفــتم؟

4- چرنديات بادكــرده رو چطــور؟!!

و اما اصــلي ترين دليل،‌ ايميلي بود كه يكي از دوســتان برام فـرســتاده بود و به راســـتي تنم رو لــرزوند. اگه مي دونســتم كه ننوشــتن تو اين سـايت چنين عواقــبي داره، هيچـوقـت چنين كاري نميكردم. ايميل اين دوسـت گزارشي بود از شـبكه CNN در مورد سـايت چـرنديات. بيشــتر از اين توضـيح نمي دم. شــرح كامل گزارش رو در www.CNN.com/AboutCharandiat/news بخــونيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر