۱۳۸۱ فروردین ۲۴, شنبه

Guest Book

ســلام!‌

ايشــــالله همـــه خوب و خوش باشـــــين!‌!! آقـــا، مـا بـالاخــره براي اين چــــــــرنديات يه صـفحـه كوچـــولو موچـــــولو وا كــــــرديم (گوشـه سمت راسـت: Guest Book)‌ كه اين همه رفقاي نازنيني كه از آلمان و سـوئد و ژاپن و امارات و جمــاران و دفــتر رياسـت جمهــوري!! به اين حقــير سـر ميزنن بتونن نظــرشــونو در مورد محاســن و خوبي ها و محـاســن و خوبي ها و همچــنين محاســن و خوبي ها و احيانا زبونم لال معايب سـايت برام بنويســن. منتظــر نوشــته هاتون هســتم !! مرســي....


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر