۱۳۸۱ اردیبهشت ۲۱, شنبه

روز مادر مبارک!

بشـنويد: مادر - شهيادتقــديم به مادري كه جواني اش را به پايم ريخـت......مادري كه با خـنده ام خنديد و با گريه ام گريسـت.......

مادري كه فرســنگها از من دور بود ولي قلبش هميشــه با من......

مادري كه يك عمـر چرنديات مكـتوب و غيرمكـتوبم را تحمـــل كرد!!عزيزم، مادرم ،‌تاج ســرم،............

روزت مبارك


با تمام وجــود دوســتت دارم..........به اميد ديدار...


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر