۱۳۸۱ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

نان و آب دارد؟؟

نان و آب دارد يا ندارد؟

آقا جون، مگه نه اينكه هركسي تو زندگيش يه سرگرمي براي خودش داره؟! خيلي ها براي پركردن اوقات فراغـتشون شـروع به جمع آوري چيزهاي مختلف ميكنن. يكي جعـبه سـيگار جمع ميكنه، يكي ديگه بطـري آبجو. يه نفـر روميشــناخـتم كه كلكسيــون پروانه داشـت. حـيوون زبون بـســته رو ميگرفت ، خـشكش ميكرد و ميذاشـت تو قاب. يه رفيقـي داشــتم،‌ بهش ميگفــتيم “مهـدي سـلمــوني!” اين آقا از هر دوسـت دخـتري كه داشـت يه تار مو ميگرفت و نگه ميداشـت! فلان فلان شـده اندازه دو سه كيلوئي تار مو جمع كرده بود!

من هم وقـتي جوون تر بودم (‌اي جواني.......!)‌ يه كلكسـيون كبريت داشــتم. اون روزها هركي ميخواسـت بره سـفر خارجه و از من ميپرسـيد: پيام كوچولو! چي ميخواي برات بيارم؟! من با هزار شــوق و ذوق جواب ميدادم : تبليت هاي خوه شل لفن! (كبريت هاي خوشگل، لطفا!‌)‌..گذشـت و گذشـت و گذشـت.. يه روز نشـسـتم با خودم فكــر كردم كه آخه آدم عاقل!‌ اين هم شــد كار؟! اين كه برات نون و آب نميشــه! اين شـد كه شـروع كردم به جمع كردن پاك كن و مداد تراش!!!! ، بعـد اسـكناس و سكــه، بعــد هم تمبــر! كه اين آخـري هنوز هم كه هنوزه دسـت از سـر ما برنداشــته!! خــدا ميدونه تا حالا چقــدر پول بي زبون رو خرج اين كاغـذ پاره هاي چسـب دار كرده ام!! چـرا؟ خودم هم نميدونم!! توي ايران حــدود 35 تا آلبوم كامل دارم. ايراني جـديد، شـاهي، خارجكي. (‌آقا همش با هم 50 تومن .. خـدا بده بركت! البته به شــرطي كه پس نيارين شـون ها!! ) آمريكا هم كه اومــدم به جمع كردنشــون ادامه دادم.

چند تا از اين تمـبرها هســتند كه ارزش زيادي دارن. مثلا اين يكي:‌آقا، دوران انتخابات رئيس جمهـوري آمريكا، به محض اينكه آمار دادند كه ال گور از جرج بوش پيشــي گرفـته، اداره پسـت آمريكا، يه سـري تمبـر 6 دلاري و يك تمبـر تكي 100 دلاري!!!! چاپ كرد(سري سمت چپ)‌ براي گل روي ال گور و براي اينكه مشـت محكمي ( شـترق!‌ )‌ تو گوش جرج جهانخوار زده باشـه! ولي چند سـاعت بعـد معـلوم شـد كه اي ددم واي چه گندي زدن! بعـد دوباره يه سـري تمبـر با همون طرح ولي اين بار براي جرج عزيز چاپ كردن!

حالا اگه با خودتون ميگين: آخه كدوم آدم ديوانه اي دويسـت سيصـد دلار 800 تومني ميده واســه اين چهار تا دونه كاغـذ؟ بايد بگم كه آدم خل زياده! يكيش خودم!!!‌

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر