۱۳۸۱ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

زن ها و مــردها :

زن ها و مــردها :مردها كلا به سـه گروه اصـلي تقـســيم ميشـن:‌

گروه اول مردهائي هسـتند كه دوسـت دان خودشـون رو بدبخـت كنند! اين دسـته از مردان ميرن زن ميگيرن!! (‌ ديگه خودتون تا آخرشـو بخـونين!!!‌)‌

گروه دوم مردهائي هسـتند كه دوسـت ندارن خودشـونو بدبخـت كنن، ولي تا چشـم باز ميكنن ميبينن سه ، چهار بچه مردم رو بدبخـت كرده اند! اين گروه ميرن كشـيش كليســاهاي كاتوليك ميشــن!!!!‌

آخرين گروه هم مرداني هســتند كه ميرن زن ميگيرن، بعـدش باز هم ميرن زن ميگيرن، اونوقت ميرن يه زن ديگه هم ميگيرن و يه دو جين هم صيغـه ميكنن! اين گروه ميرن فقـبه ميشـن و مرجع تقليد مسـلمين جهان!!‌و اما زنها كلا به پنج گروه اصـلي تقســيم ميشــن:‌

گروه اول زنهائي هسـتند كه مردها رو بدبخـت ميكنن!

گروه دوم زنهائي هسـتند كه اشك مردها رو در ميارن!

گروه سوم زنهائي هسـتند كه جون مردها رو به لبشــون ميرســونن!

گروه چهارم زنهائي هسـتند كه كاري ميكنن مردها روزي 18 بار (‌ميانگين!)‌ آرزوي مرگ كنن!

گروه پنجم زنهائي هسـتند كه به اشـتباه فكر ميكنن جزو هيچـكدوم از گروههاي بالا نيسـتند (‌ ولي هسـتند!! )‌حالا يكي بي زحمت به ما بگه كي بود كه ميگفـت زن هاي ايراني در جامعه ما نقـش چنـداني ندارند؟!!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر