۱۳۸۱ خرداد ۱۴, سه‌شنبه

هــنر تبليغــات !!!‌


آمريكا كشــور رقابت و تبليغاتــه . ولي من نميدونم اين هموطناي ايراني كه شـونصـد سـال و خورده ايه تو اين محيط زندگي كرده اند، كي ميخــوان ياد بگيرن كه دوتا دونه تبليغ درسـت حســابي و آبرومندانه درسـت كنن! بابا به خـدا خيــلي آبروريزيه !!

چند روز پيش داشــتم به راديوي ايراني گوش ميكردم، شــنيدم كه يه آموزشــگاه رقـص، از فرصـت اسـتفاده كرده و در نبـود رقيب (محمــد خـرداديان بيچــاره!!) در ميدان رقابت، كلي به خيال خودشـون ابتكار به خـرج داده و با كلي دمبول و ديمـبول ، آنچــنان آگهي تبليغــاتي اي درسـت كردن كه تو گوئي از اون آگهي Pepsi كه Britney Spears توش ميرقصــه پر خرج تر شــده!!!‌

بفـرما ! اين هم متن آگهي... خودتون ملاحظه بفـرمائيد!!(توضيح: براي درك هرچه بهـتر اوج فاجعـه،‌ با ريتم شيش و هشـت بخـوانيد!!!)

زري به پري گفت!‌ چي گفت؟

خودش به اون گفت! چي گفت؟

در گوش اون گفت! چي گفت؟

گفت كه يه كم چاق شــده!‌

لباس تنش نمي ره !!‌

خســتگي روزانه ،‌ داره عذابش ميده !

پري به زري گفت! چي گفت؟!

خودش به اون گفت! چي گفت؟

در گوش اون گفت! چي گفت؟

غصـه نخـور عزيزم! چاره كار آســونه !
(قافيه ؟!؟!‌)‌

همين الان راه بيفـت ،‌ بريم پيش ”روحي“ جـون!

با كلاساي رقص اون،‌ با رژيم بي نقص اون!‌

با بلي
( با تشـديد بخوانيد!‌ = Belly )‌ دنس ،‌ يا سالـسـا !‌!

با ايروني يا هيپ هــاپ!!‌ (‌آخ كه چقـدر وزن و قـافيه داره اين شعـر!!‌)‌

رقصـمون رو خـوب كنيم، هيكل رو خوش فرم كنيم!!‌

اعصـابو راحت كنيم،‌ دلمـــونو بي غم كنيم!!‌
( چقـدر مربوط!!‌ )‌

با كلاساي رقص اون ،‌ با رژيم بي نقص اون‌!!

دا را را ريرام ... را را را ديرام!‌!‌من رو باش كه فكـرميكردم از بقـيه ”چرنديات“‌ تر هســتم!‌ ولي انگار دوسـتان رو دسـت ما بلند شـده اند!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر