۱۳۸۱ مرداد ۸, سه‌شنبه

اعـــلاميه مـــردانه!!


بدينوســيله ما مردان محــترم كره زمين و حومه كه از قوانين و مقـررات و آيين ها و اين كارو بكن، اين كارو نكن هائي كه نامردانه از سوي جامعه نامرد زنان بر ما تحميل گرديده و بدجوري حالمان را گرفــته به تنگ آمده ايم،‌ بر آن شــديم كه از سوي هيئت مردان كره زمين و حومه، حرفها و نظــرات خود را توسط اين اعلانيه به گوش زناني كه حقوق ما مردان را پايمال ميكنند برسانيم. و از آنجا كه كليه موارد زير در يك درجه اولويت قــرار دارند، شماره موارد همه ”1“ خواهد بود:

1- درست است كه ما بعضي مواقع به شما فكر نميكنيم، ولي دنيا كه به آخر نميرسه ؟ چرا اينو درك نميكنين بابا؟؟

1- وقـتي جايي داريم ميريم، به پيربه پيغمبر هرچي ميپوشين قشنگه و بهتون مياد! اينقــدر ستوال نكنيد!!

1- چپ ميريم‌، راست ميريم،‌ آبغوره ميگيري، به جون خودم وخودت يه كارخونه ابغوره گيري بزن پول توشـه!

1- بابا هرچي ميخواين رو راست بگين! چرا طفـــره ميرين؟؟ به ما چه كه شوهرخواهرت براي خواهرت گردنبند مرواريد خريده؟ منظورتون چيه؟!

1- حواس ندارم خب!! چرا قهر ميكني؟! خب آدميزاد يادش ميره تولدت و سالگرد ازدواجمون كي بوده! دو روز قبلش بهم يادآوري كني ميميري؟؟

1- بابا ! من نوكرتم! شما فقط هم با ” آره “ و ” نــه “‌ جوابمو بدي كافــيه! دليل و برهان و اينچيزا نميخواد ديگه!

1- وقـتي مشـكلي داري كه ميتونم حلش كنم بيا نوكرتم هسـتم. ولي اگه فـقط ميخواي درد دل كني و خودتو لوس كني، من نوكرتم! دست از سر ما ور دار! برو به دوســتات تلفن كن!‌

1- اگه ميگي 17 ماهه كه سردردي داري و نميشـه بهت نزديك شد،‌ پس قضــيه جديه!! برو پيش دكـتر خب!!‌

1- بابا! بنزين زدن كه كاري نداره!! جون مادرت خودت بزن!‌

1- اگه يه چيزي گفـتيم كه ازش دو جور برداشت كرد، به خدا منظـور ما اون برداشـت خوبه بوده!!‌ آتيش به پا نكن!

1- حسودي نكن نوكرتم! بهـت هم بر نخوره! خدا چشم داده براي ديدن و لذت بردن از زيبائي ها!!

1- اگه فكر ميكني كه ميدوني چيكاربايد كرد و چه جوري ‌، پس دست از سر ما وردار و خودت كارو تموم كن !!!

1- آخه من نوكرتم! تمام زندگيمون كه نميتونه مثل اون سه چهار هـفـته اول باشـه!! چرا نميفهــمي؟؟

1- بابا! من كه علم غيب ندارم، از اونچه كه تو كله سركار خانوم هم ميگذره خبر ندارم! از روي چشمات هم نميفـهمم چــته !! زبون كه داري ماشــالله! خودت بگو دردت چيه!!

1- وقـتي ميپرسم ”چه شـده؟“ و تو ميگي ”هيچي!“ ، ما كه ميدونيم داري دروغ ميگي و ”يه چيزي شـده!!“ ولي به روي خودمون نمياريم كه درگير عواقب وخيم بعــدي اش نشــيم!!! همين!!!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر