۱۳۸۱ تیر ۱۴, جمعه

داســتان زندگي رئيس جمهــور چين!!!‌

داســتان زندگي رئيس جمهــور چين!!!‌

(‌ بازم از رئيس جمهــور خودمون ايراد ميگيرين؟ )
برخلاف تصـور ما ، عهــده داري سمت رياست جمهوري از چرنديات نوشــتن هم پر مشـغـله تر ميباشـد!

حالا فهـميديد چرا من رييس جمهــور نشــدم؟؟

نمونه بارزش همين آقاي رئيس جمهــور چين! ملاحظه بفـرمائيد:‌
رئيس جمهــور محــترم در حال چرت !!..........
در حال خمـــــــيازه! ...............
در حال پيدا كردن بهــترين راه ممكنه براي رسيدن به اهــداف سياسي- نظامي!!‌ ....

( بابا از اون يكي برو غافــلگيرش كن!!‌ )
در حال خمــيازه بازم!! ....................
در حال چــرت بازم!!............ (‌ نيفــتي!؟!!‌ )‌


يادتونه اين دسـتاني كه داره دســتهاي جناب آقاي هاشمي رو صميمانه ميفـشـــاره ، تو سـه تا عكس بالاتر در چه موقعيت وخيم سوق الجيشي قــرار داشت؟؟ من كه يادم نيست!!باز هم همون دســتها داره صميمانه يه دسـت ديگه رو ميفشــاره !! البته مســئله در اينجا خيلي حاد نيسـت، چون آقاي كلينتون هم عادت داره كه با دســتاش چيزهاي مخـتلف رو ”صميمــانه“ بفـشــاره !!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر