۱۳۸۱ آذر ۱۱, دوشنبه

غضنفر و زنش!

غضنفر و زنش!- گضنفر؟ برا چی زدی زنتو با چاقو كشتی؟؟

- آخه وضع ماليم اونقدر خوب نبود كه بتونم تفنگ بخرم!!* * *
- گضنفر؟ مگه زده به سرت؟؟ برا چی عروسیتو انداختی تو "مدرسه" ؟

- آخه اونجا "كلاس"اش بيشتره!* * *
- به خدا از دست اين زن خسته شدم! از همون روز اول، هرچی‌ جلو دستش بود پرت ميچرد به من!

- پس چرا بعد از اين همه سال الان اومدی طلاقش بدی؟

- آخه كپی اوغلی تازگیها نشونه جيری‌اش بهتر از گبل شده!

۱ نظر: