۱۳۸۱ بهمن ۲۷, یکشنبه

سفرنامه مصور چرندياتی! (گيله مرد)

سفرنامه مصور چرندياتی!



گيله مرد كيست؟!



وبلاگ گيله مرد، بعد از وبلاگ "چرنديات" يكی از جذاب‌ترين و پرمحتوی‌ترين وبلاگهای فارسی تاريخ وبلاگنويسی ايران و جهان ميباشد. لذا بر آن شديم كه سفری به شمال كاليفرنيا داشته باشيم تا از نزديك با اين شمالی مرد بزرگوار آشنا شويم:





گيله مرد در شمال كاليفرنيا زندگی‌ ميكند.







به گيله مرد كه رسيديم، مقدممان را صميمانه خوش‌آمد گفتند!








گيله مرد در آن ديار، صادقانه و بي غل و غش (!)‌ به كار و كاسبی ميپردازد تا لقمه‌ای حلال برای اهل خانه فراهم كند!








و در اوقات فراغت خويش از درونمايه هاي ذهن خلاق خود استفاده ميكند تا چند خطي را به رشته تحرير درآورد!









زندگی گيله مرد بسيار ساده و بی آلايش است..









بسيار ساده .... و بی آلايش !!







گيله مرد همسری مهربان و پدری دلسوز است . در كارهای خانه همسرش را ياری ميدهد و در خريد خانه به او كمك ميكند









او به موسيقی اصيل ايرانی علاقه فراوان دارد:







در طول اقامتمان، با رويی گشاده و صميمی، راه و روش مهمان‌نوازی مردان شمال را به ما نشان دادند!









خلاصه آقا! از من به شما نصيحت! گول اين گيله مردها رو نخوريد!! گيله مردهام گيله مردهای قديم!!





۵ نظر: