۱۳۸۱ بهمن ۱۳, یکشنبه

بمناسبت سالروز ورود حضرت امام!

بمناسبت سالروز ورود حضرت امامديدم نوشته هاي زير يه خورده به اسم اين صفحه مياد، حيفم اومد نذارمش اينجا!!‌

- پيام چرندياتي -


بشنـويد: من مشت ميزنم - حضرت امام".....ما علاوه بر اينكه زَندگي مادي شما را ميخواهيم مرفه بشَد، زَندگي معنوي شمارا هم ميخواهيم كه مرفه باشد! شما به معنويات احتياج داريد (جون من؟) .. معنويات مارا بردند اينها! ( كيا ؟ كجا؟ آي دزد رو بگيرين!!)‌ دلخوش نباشيد كه مسكن فقط ميسازيم. آب و برق را مجاني ميكنيم(!). اتوبوس را مجاني ميكنيم(تورو خدا اينقدر زحمت نكشيد! شرمندتون ميشيم!). دلخوش به اين‌مقدار نباشيد! معنويات شما را .. روحيات شما را ..عظمت ميديم ..شما ر ا به مقام انسانيت ميرسانيم (‌يعني ما تا حالا الاغ بوديم؟!)‌ .. اينها شما را منحط كردند.. اينقدردنيا را پيش شما جلوه دادند كه خيال كرديد همه چيز اين است! (‌پس شما بيزحمت نشون بدين دنيا چيه!)‌ ما هم دنيا را آباد ميكنيم هم آخرت را! (‌بابا بازم معرفت خودت! )‌ يكي از اموري كه بايد بشد همين معناست كه خواهد شد. اين دارايي از غنايم اسلام است و مال ملت است و مستضعفين .. و من امر كردم به مستضعفين بدهند و خواهند داد! ( ما بازم يعني منتظر بمونيم؟!)‌ و پس از اين هم تغييرهاي ديگر در امور خواهد حاصل شد (!!!!! بريد تو بهر فعل جمله!)‌ لاكن يه قدري بايد تحمل كنيم (‌يه كم فقط؟!)‌ به اين نغمه هاي باطل گوش نكنيم! (‌منظورتون گوگوشه؟ يا شهرام شب پره؟!)‌ اينها حرف ميزنن، ما عمل ميكنيم!! ( مردم از خنده!! يكي منو از رو زمين جمع كنه!)‌ اونها شمارو ميخوان دلسرد كنن از اسلام! اسلام پشتيبان شماست! ما پس از اين راجع به بانكها هم طرحهايي داريم (‌بابا اينكاره!)‌ كه از اون وضع رقت بار برگردد. از اون وضع استعماري برگردد. ما بايد تمام اين كاخهاي اين وزارتخانه را .. وزارتخانه ها را كه ميليونها ميلياردها (!)‌ مال ملت دَرش ثبت شده است، بايد اينها تبديل بشَد به كيف معتدل اسلامي! ( يعني بايد بره تو كيف كي؟؟!)‌ اين فرم فرم خارجيست، فرم اجنبي است! فرم طاغوت است (‌شرمنده ها! ولي همون "Form" هم كه فرموديد فرنگيه!! )‌.. در دادگستري كاخ درست شده است ،ليكن دادگستري نيست، دادخواهي نيست، فقط كاخ است!!! (‌چشم بسته بود اين ؟!)‌ بانكها به تدريج بايد تعديل بشد و ربا به كلي قطع بشد! من بايد به مصادر امور بگم كه .. اخطار كنم (!)‌ كه اينقدر ضعف نفس به خرج نديد! دنبال اين نباشيد كه فرم غربي پيدا كنيد! بيچارگي ما اين است كه دنبال اين هستيم كه فرم غربي پيدا كنيم (!)‌،‌ دادگستري ما دادگستري غربي باشد، قوانين ما قوانين غربي باشد.! اينقدر ضعيف النفس نباشيد! اونهايي كه فرم غربي را بر فرم الهي ترجيج ميدن اينها از اسلام اطلاع ندارد! اونهايي كه ميگن نميشد اسلام را در اين زمان پيدا كرد براي اينكه اسلام را نشناختند! نميفهمن چي ميگن! ( چي ميگن مگه؟!)‌ما مبارزه با فساد ميكنيم. فحشا را قطع ميكنيم ( يعني: خونه عفاف ميسازيم!) مطبوعات را اصلاح ميكنيم (‌يعني: تعطيل ميكنيم! ) راديو را اصلاح ميكنيم تلويزون را اصلاح ميكنيم سينما ها را اصلاح ميكنيم ( پس يهو بيا و سلموني راه بنداز همه رو اصلاح كن! )‌ . تمام اينها به فرم اسلام بايد باشد. تبليغات تبليغات اسلامي، وزارتخانه ها وزارتخانه هاي اسلامي، احكام احكام اسلام، حدود اسلام را جاري ميكنيم.‌ ( يعني: شلاق ميزنيم!‌ )‌ خوف از اينكه غرب نميپسندد نميكنيم، غرب ما را خار كرد (ببخشيد؟؟ غرب، خار شما را چيكار كرد؟؟)‌ غرب روحيات ما را از بين برد. ما را غربزده كردند! ما اين غربزدگي را ميزدائيم (!you go babe) تمام آثار غرب را، تمام آثار فاسده ، تمام اخلاق فاسده غربي را تمام نظرات باطله غربي را...... خواهيم زداييد! ( كسي كه جلوتون رو نگرفته! بزا ! يعني بزدا!! )‌ ما يك مملكت محمدي ايجاد ميكنيم (‌منظور محمد خردادياني است! ) ..."

۳ نظر: