۱۳۸۱ اسفند ۱۵, پنجشنبه

چ: مثل چرنديات!

چ: هفتمين حرف از حروف الفباي فارسي است كه داراي يك گردالي و سه نقطه در داخل آن ميباشد.

چادر: پوششي است اسلامي براي زنان كه در موارد اضطراري (‌كمبود وقت و حوصله و نبود سشوار و شانه و لباس تميز و مرتب!‌) كاربرد اساسي دارد! در برخي موارد غير اضطراري (‌ نبود شوهر در منزل )‌ بصورت پشت و رو استفاده ميشود!

چاكريم: واژه ايست محاوره اي كه در محدوده ميدان امام حسين به پائين مورد استفاده دارد.

چاله: اتوبان همت - آنچه قبل از چاه در آن مي افتند!

چت: ( به فتح چ) گفتگويي است كامپيوتري . من تايپ ميكنم تو ميخوني،‌تو تايپ ميكني من ميخونم.

چت: (‌به كسر چ)‌احساسي كه بعد از چَت زياد به مغز انسان دست ميدهد!‌

چتاب: مجموعه نوشته شده يا كتاب كه در تبريز چاپ و منتشر شده باشد!

چرتكه: وسيله اي است كه با آن حساب و كتاب دوستان و دشمنان را رسيدگي ميكنند. نوع قديمي كامپيوتر كه با آن نميشود Chat كرد

چراق: وسيله روشنايي بي سوادان، همچنين قارچي كه اشتباهي از اون طرفي روييده باشد!

چرنديات: وبلاگي است خارجي كه خيلي باحال است

چرندياتي خوش تيپ نژاد: جواني خوشتيپ و باكلاس داراي مدرك سيكل . آشنا به زبان فارسي حاضر به ازدواج با دختري خانه دار و خانواده دار ميباشم كه زرشك پلو بلد بوده و توقع پول و خانه و ماشين از من نداشته باشد!

چس فيل: بوي بدي كه در باغ‌‌‌ وحشها به مشام ميرسد!

چشمك: وسيله‌اي براي آغاز يك زندگي مشترك!

چلاق: ( بر وزن الاغ!)‌ حالتي كه بعد از ضربات پي در پي دسته جارو توسط خانوم خانه، به پاي آقاي خانه ايجاد ميشود! در برخي موارد حالت "وزن" آن هم ايجاد ميشود!

چلمبوق: نميدونم والا يعني چي!

چلوكباب: بهترين غذاي ايراني - همچنين بدترين غذاي ايراني اگر بيست سال در چلوكبابي كار كنيد!

چماق: وسيله اي براي برقراري عدل و برابري. در برخي موارد از شمشير ذوالفقار هم استفاده ميشود!

چمدان: وسيله اي كه زن خانه به هنگام قهر كردن با مرد خانه،‌ وسايلش را در آن ميگذارد و به خانه مادرش ميرود!

چمران: از بزرگان و روشنفكران انقلاب اسلامي كه در حال حاضر بصورت بزرگراه دراز به دراز در شهر تهران قرار دارد تا شهروندان گرامي از روي ايشان رد شوند! (‌در ضمن قسمت زانوي آن مرحوم نياز اساسي به آسفالت كاري دارد!‌)‌.

چوخلص: كلمه اي است به دو مفهوم: "چاكر و مخلص"!

چونه: قسمتي از صورت كه در هنگام خريد يا فروش كالا آن را ميزنند!

چهارشنبه سوري: آخرين چهار شنبه سال كه در آن امام حسين (ع)‌ به دست يزيد ملعون كشته شد ( كسي چه ميدونه ؟ شايد هم به هنگام ترقه بازي توصيه هاي ايمني را جدي نگرفته بوده!‌)

(شما هم كلمات جديد همراه با معاني و توضيحاتشون را برام بفرستين !)‌

۳ نظر: