۱۳۸۴ اسفند ۲۸, یکشنبه

سال نو مبارک!

سال جدید بر همه مبارک باشه
سالی که گذشت که همچین سال خوبی برای من نبود، ایشالله در سال جدید جبران بشه!


۱۳۸۴ اسفند ۱۶, سه‌شنبه

آن مرد آمد
آن مرد آمد

آن مرد با اسب آمد.
آن يکی مرد با اسب آمد.
آن دو مرد رفتند پشت کوه...

بخاطر همين کثافت کاری ها آن دو مرد اسکار نشدند.

کميته آمد.
آن کميته در دست چماق دارد..
آن کميته آن دو مرد را با چماق امر به معروف کرد.
ولی دمش گرم آن کميته به زنهای آن دو مرد نگفت.......

ولی خودمانیم... آن مرد جیگر بود !